Intakeprocedure

 

In de intakefase wordt onder meer gesproken over de klachten/problemen, de ernst en de duur ervan, over uw situatie nu en uw levensloop: hoe kijkt u daar tegenaan, wat vindt u daarin van belang. Vaak hebt u zelf een idee over een verband of samenhang, hoe kijkt u tegen uzelf en uw problemen aan? Wat zou er moeten veranderen of hoe zou u zelf willen veranderen? Wanneer voelt u zich juist goed?

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt tevens gesproken over allerlei praktische zaken, zoals eventuele wachttijd voor start behandeling, kosten, regels m.b.t. afzeggen van afspraken, etc. Aan het eind van het kennismakingsgesprek wordt al dan niet besloten in deze praktijk verder te gaan met de onderzoeksfase. 

De onderzoeksfase bestaat doorgaans uit 3 tot 4 gesprekken. In deze fase wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten, waarmee de achterliggende patronen van de als problematisch ervaren situatie goed in kaart worden gebracht. Als de klachten (ook) van lichamelijke aard zijn kan een medisch onderzoek bij de huisarts of specialist gewenst zijn.

De onderzoeksfase wordt afgerond met een diagnose en een advies. Bij het advies wordt samen met u bekeken of de mogelijkheden van de praktijk aansluiten bij uw hulpvraag.