De behandeling

 

In de gesprekken die volgen zal  vooral worden uitgegaan van de situatie in het heden: wat houdt u nu bezig c.q. wat wilt u nu veranderen. Het doel en de weg is vastgelegd in het behandelplan. Ervaringen uit het verleden die duidelijk doorwerken in het heden kunnen ook onderwerp van gesprek zijn. In de therapie kan duidelijk worden op welke specifieke manier u naar uzelf en naar anderen gewend bent te kijken. Of u ontdekt aspecten waar u nog niet eerder bij stil had gestaan; soms wordt duidelijk hoe dit te maken heeft met de manier waarop u van jongs af aan gewend bent uzelf te zien.

Oefeningen tijdens de sessies en huiswerkopdrachten kunnen deel uitmaken van de behandeling en kunnen u helpen anders aan te kijken tegen situaties die u als problematisch ervaart en hier vervolgens ook anders mee om te gaan. 
Hoe de therapie precies zal verlopen is niet te voorspellen, omdat het gaat om een wisselwerking tussen cliënt en psychotherapeut.