Behandelplan

 

Na de formulering van de diagnose en een positief advies m.b.t. behandeling in deze praktijk zal een voorstel gedaan worden voor de behandeling. Alvorens daadwerkelijk tot de behandeling wordt overgegaan wordt een behandelplan opgesteld, waarvoor de instemming van de cliënt wordt gevraagd. 

In het behandelplan worden de klachten/problemen omschreven, alsmede het behandeldoel (en eventuele tussendoelen) en de weg (werkwijze, methode) om stapsgewijs tot het gewenste resultaat te kunnen komen. Er zal zeer globaal worden aangegeven wat de te verwachten behandelduur is.

Als de intake is afgerond en er tot behandeling wordt overgegaan zal de verwijzer daarvan op de hoogte worden gesteld.