Intervisie en waarneming

 

Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en is verplicht vanuit de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. 

De intervisie wordt regionaal geregeld. Dit betekent dat er met collega-psychotherapeuten overleg plaatsvindt over de behandeling van cliënten. 
 
Er is een regeling voor waarneming.
 

De praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst.
Indien er sprake is van een spoedgeval buiten de genoemde dagen of tijden kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts en na 17.00 uur of in het weekend met de huisartsenpost.